2 sierpnia 2022 Udostępnij

Narzędzia psychologii

  1. Strona główna
  2. Blog AgendaPro Health
  3. Narzędzia psychologii

Psychologia jest tak różnorodną i złożoną dziedziną wiedzy, że nawet jej główni teoretycy nie byli w stanie dojść do porozumienia. Czy jest nauką? Czy jest metodą? Jaki jest jej przedmiot badań? Dlaczego nie każdy psycholog jest psychoterapeutą? To tylko niektóre z dziesiątek pytań, które pojawiły się wraz z jego ewolucją.

Możemy mówić o psychologii społecznej i o tym jak powstaje, rozwija się i ewoluuje społeczność. Albo psychologia szkolna i zjawiska związane z uczeniem się. Moglibyśmy też porozmawiać o psychologii rynku czy konsumenta, albo o tym, jak skuteczna jest psychoterapia Gestalt w leczeniu zaburzeń odżywiania.

Właśnie w tym tkwi piękno psychologii i jej tygla możliwości. Jako istoty ludzkie nie możemy zaszufladkować ani podzielić każdej osoby jako jedynie zbioru cech.

Człowieka można analizować pod niezliczoną ilością kątów, wszystko zależy od celu, jaki przyświeca analizie. Dlatego dla psychologa przemysłowego jego sposób postępowania będzie zupełnie inny niż dla psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.

Co zatem definiuje lub wyznacza granice psychologii? Czy psycholog jest doradcą? Czy jest "lekarzem umysłu"? Czy ten "umysł" istnieje? Dla większości osób psycholog i psychoterapeuta to synonimy, co odbiega od rzeczywistości i praktyki zawodowej.

Jednak nawet w obliczu nieskończonej różnorodności teorii, orientacji, celów i przedmiotów badań, większość gałęzi psychologii posiada wspólny zestaw narzędzi. W tym artykule omówimy te najczęściej spotykane.

Najczęstsze narzędzia wykorzystywane przez psychologię

Obserwacja

Psychologia narodziła się jako nauka o obserwacji. Od pierwszego laboratorium refleksologicznego Wilhelma Wundta chodziło o obserwację człowieka w określonych warunkach.

Psychologowie społeczni będą obserwować jakąś społeczność. Psychologowie przemysłowi, środowisko pracy. Psychoanalityk będzie obserwował swojego pacjenta zgodnie z jego ramami teoretycznymi. Zatem psychologia bez obserwacji po prostu by nie istniała.

Wywiad

Psycholog - prawie nigdy - nie będzie w stanie oderwać się od wywiadu. Z wyjątkiem szczególnych przypadków psychologii eksperymentalnej, będzie on/ona w ciągłym sprzężeniu zwrotnym z przedmiotem badania lub pacjentem, zbierając jak najwięcej informacji.

Czy to w celu delimitacji populacji badawczej, czy też w celu psychoterapii, psycholog musi być ekspertem w przeprowadzaniu wywiadów. Tutaj aktywne słuchanie i umiejętność zadawania pytań otwartych będzie Twoim najlepszym sprzymierzeńcem.

Zarejestruj się

W tym samym duchu jest jasne, że obserwacja bez zapisu jest daremna. Psycholog, niezależnie od swojej orientacji i celu, powinien prowadzić skrupulatny zapis swoich obserwacji.

Zapis posłuży do ustalenia linii bazowych, postawienia hipotez, przeglądu ewolucji społeczności, konstruktu, pacjenta lub grupy badawczej, a także otworzy drzwi dla przyszłych badań.

Badania

Zgodnie z ostatnim punktem, badania naukowe są chyba podstawowym filarem psychologii. Od obserwacji, przez formułowanie hipotez, po ich empiryczne testowanie, badania umożliwiają narodziny nowych nurtów psychologii.

Podobnie ciągłe badania pozwalają na opracowanie technik wspomagania rozwoju i rozwoju człowieka, a także na sprawdzenie skuteczności narzędzi terapeutycznych.

Diagnoza

Choć nie wszystkie szkoły psychologii - np. psychologia humanistyczna czy psychologia pozytywna - nie wierzą w tradycyjną diagnozę jako taką, to zdecydowana większość psychologii korzysta z tego narzędzia, by określić swój kierunek działania.

Trafna i skuteczna diagnoza będzie służyć potrzebom danej społeczności, grupy docelowej, pacjenta lub klienta. Do tego kluczowa będzie systematyczna i skrupulatna obserwacja.

Psychoterapia

Ponownie należy dokonać rozróżnienia pomiędzy psychologiem a psychoterapeutą. Wszyscy psychoterapeuci muszą być pierwotnie psychologami, ale nie odwrotnie. Jest to bowiem dodatkowe szkolenie, które wiąże się z większą ilością czasu na naukę i - przede wszystkim - godzinami doświadczenia w psychoterapii.

Psychoterapeuta będzie pozycjonował się od strony psychologicznej swojej preferencji, rozumiejąc obiekt badań, powód konsultacji, czy pacjenta od tejże. Istnieją różne gałęzie psychoterapii, z których najpopularniejsze to psychoanaliza, podejście poznawczo-behawioralne, behawioryzm, psychoterapia gestalt, psychodrama i psychologia humanistyczna.

Podsumowując, możemy wywnioskować, że psychologia jest dziedziną wiedzy, która jest jeszcze daleka od wytyczenia czy ujednolicenia. Być może spieranie się o to, czym powinna być, jak powinna być badana i jakie techniki należy stosować, jest w tym momencie jej historii równie bezużyteczne, co niepraktyczne.

Dlatego pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć przed zdecydowaniem się na usługi psychologa, jest cel, dla którego zostanie on zatrudniony, a także wyniki oczekiwane po jego interwencji.

Powiązane artykuły:

  1. Formularz historii choroby psychologicznej
  2. 8 miejsc, w których można kupić uniformy medyczne w Mexico City
  3. Części historii choroby

Justyna

Redakcja schroniska.org.pl